Stanowiska ds. Monitoringu i Realizacji Budżetu

Stanowiska ds. Monitoringu i Realizacji Budżetu
ul.Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

Anna Leppert
tel. 91 48 57 575
Maria Szczypek
tel. 91 48 57 543
Irena Żabska
tel. 91 48 57 575
Do zadań Stanowisk ds. Monitoringu i Realizacji Budżetu w szczególności należy:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i rozliczaniem:
a) dożywiania,
b) dopłat do leków,
c) usług pogrzebowych
2) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz opłacaniem składek za klientów Ośrodka.