Stanowiska ds. Planowania i Analiz Budżetowych

Stanowiska ds. Planowania i Analiz Budżetowych
ul. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

Jolanta Trafarska
tel. 91 48 57 551Do zadań Stanowisk ds. Planowania i Analiz Budżetowych w szczególności nalezy:

1) opracowywanie zbiorczych sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji zadań statutowych Ośrodka,
2) gromadzenie danych zewnętrznych o zjawiskach społeczno-gospodarczych mających wpływ na planowanie działań pomocy społecznej.