Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami

Stanowisko ds. Kontaktów z Mediami

Maciej Homis

tel. 91 48 57 546
mail: media@mopr.szczecin.pl

Do zadań Stanowiska ds. Kontaktów z Mediami w szczególności należy:

1) wspólpraca i kontakty z massmediami,
2) tworzenie polityki informacyjnej Ośrodka,
3) organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych oraz innych spotkań z mediami,
4) udział w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, kampaniach, festynach,
5) opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących pracy Ośrodka,
6) współtworzenie strony internetowej Ośrodka,
7) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
8) przegląd prasy i przygotowywanie skrótów bieżących informacji.