Uczestnicy projektu pn. „Aktywna integracja w Szczecinie” otrzymali uprawnienia na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego

UCZESTNICY PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE" OTRZYMALI UPRAWNIENIA NA STOPNIE ŻEGLARZA JACHTOWEGO I STERNIKA MOTOROWODNEGO

W dniach od 12.05.2012 r. do 01.07.2012 r. trwał kurs na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego dla Uczestników Projektu pn. "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W zajęciach wzięło udział 29 Uczestników projektu w wieku od 15 do 18 lat. Przedsięwzięcie skierowane było do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin biologicznych.

Szkolenie organizowane było przez Centralny Ośrodek Żeglarstwa w Trzebieży w ilości 20 godzin w sekwencjach 4 godzinnych, natomiast 50 godzin zajęć praktycznych prowadzono na jednostkach DZ i Nefryt w grupach maksymalnie 10 osobowych. Program szkolenia był zgodny z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego w zakresie stopnia żeglarza jachtowego oraz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu uprawnień na ww. kursy zakończone zostały egzaminami państwowymi. Dzięki temu Uczestnicy projektu otrzymali uprawnienia m.in. na prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych, prowadzenie jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 KW po wodach śródlądowych oraz po wodach morskich w strefie 2 M od brzegu. Celem szkolenia było rozwijanie pasji i zainteresowań oraz pokazanie młodzieży jak można aktywnie spędzać czas wolny, a dodatkowo podnosić swoje kwalifikacje.

Poniżej przedstawiamy kilka fotografii z ww. przedsięwzięcia.

Zdjęcia