Wakacje z tańcem dla uczestników projektu "Aktywna integracja w Szczecinie"

WAKACJE Z TAŃCEM DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE"
W wakacje odbyły się warsztaty oraz obozy taneczne w ramach projektu "Aktywna integracja w Szczecinie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedsięwzięcie było skierowane do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin biologicznych.
Od 11 czerwca do 13 lipca br. odbyły się warsztaty taneczne, na których Uczestnicy Projektu poznawali tańce latynoamerykańskie. Instruktorzy przekazywali swoją wiedzę w takiej formie, aby każdy poczuł, że taniec jest dobrą zabawą, którą można wykorzystywać w czasie wolnym.
Następnym etapem przedsięwzięcia była organizacja wyjazdów socjoterapeutyczno-wypoczynkowych z elementami tańca. Obozy taneczne zostały zorganizowane w Karpaczu. Podzielono je na trzy turnusy, które realizowane były w następujących terminach: I turnus od 16 do 23 lipca br., II turnus od 23 do 30 lipca br. oraz od 6 do 13 sierpnia br.
Najważniejszym celem wyjazdów było przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz spotkań grupowych z psychologiem, a także zapewnienie młodzieży wypoczynku.
Poniżej kilka fotografii.

Zdjęcia