Warsztaty aktywizacyjne

Zaproszenie do złożenia oferty Warsztaty aktywizacyjne
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej w celu rozeznania rynku na szkolenie "Warsztaty aktywizacyjne", realizowane w ramach projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL. Oferty należy złożyć według wzoru "Program szkolenia" do dnia 13.10.2009 r. do godziny 12.00 w sekretariacie MOPR w Szczecinie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 (pok. nr 301) lub pod podany niżej adres poczty elektronicznej: asankowska@mopr.szczecin.pl.

Uwaga:

Oferty które nie będą złożone zgodnie ze wzorem "Program szkolenia", stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia, nie będą podlegały ocenie.


Pobierz zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej
(link do zał. nr 2)

Pobierz program szkolenia
(link do zał. nr 3)


Dokumenty do pobrania: