Wyjazd integracyjny do Czaplinka

WYJAZD INTEGRACYJNO-SOCJOTERAPEUTYCZNY DO CZAPLINKA
Od 3 do 12 lipca br. został zorganizowany wyjazd integracyjno-socjoterapeutyczny dla osób niepełnosprawnych do Czaplinka. Odbył się on w ramach projektu "Aktywna integracja w Szczecinie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedsięwzięcie było adresowane do 21 osób niepełnosprawnych intelektualnie, które korzystają z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie.
Najważniejszym celem wyjazdu było przeprowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych oraz zajęć z psychologiem. Uczestnicy Projektu otrzymali pomoc w rozwijaniu kontaktów społecznych oraz budowaniu zaradności osobistej poprzez pracę nad lękiem separacyjnym od rodziców bądź opiekunów.
20 sierpnia br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie zorganizował uroczyste spotkanie, na którym zostały wręczone zaświadczenia potwierdzające udział w wyjeździe. Zaświadczenia wręczały Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie Pani Marta Giezek oraz Zastępca Dyrektora MOPR w Szczecinie Pani Barbara Swica.
Poniżej zdjęcia z ww. wydarzenia.

Zdjęcia