Wyjazd terapeutyczno-edukacyjny w formie rejsu po akwenie Morza Bałtyckiego w ramach projektu pn. "Aktywnw Integracja w Szczecinie"

WYJAZD TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY W FORMIE REJSU PO AKWENIE MORZA BAŁTYCKIEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE"

W dniach 14-20 sierpnia 2012 r. odbył się drugi już wyjazd terapeutyczno-edukacyjny w formie rejsu po akwenie Morza Bałtyckiego w ramach projektu "Aktywna integracja w Szczecinie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przedsięwzięcie było adresowane do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin biologicznych.
Z rejsu żaglowcem s/y "Kapitan Głowacki" skorzystało 14 Uczestników Projektu.
Głównym celem wyjazdu było przeprowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych z psychologiem.
Wyprawa zakończyła się w dniu 20.08.2012 r. w Szczecinie.
Poniżej kilka fotografii.

Zdjęcia