Wyjazdy terapeutyczno - edukacyjne w formie rejsu

WYJAZDY TERAPEUTYCZNO - EDUKACYJNE W FORMIE REJSU PO AKWENIE MORZA BAŁTYCKIEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE"

W dniach od 11.07.2012 r do 17.07.2012 r. odbywał się wyjazd terapeutyczno - edukacyjny w formie rejsu po akwenie Morza Bałtyckiego dla Uczestników Projektu pn. "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W dniu 11.07.2012 r. młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin biologicznych wypłynęła z Trzebieży "Kapitanem Głowackim" - żaglowcem flagowym Polskiego Związku Żeglarskiego, który swoją nazwę otrzymał na cześć jednego z największych popularyzatorów żeglarstwa w Polsce - Włodzimierza Głowackiego. Na pokładzie było 15 Uczestników projektu oraz wykwalifikowana kadra, która nauczała marynarskich obowiązków oraz tradycji. Ponadto prowadzone były zajęcia terapeutyczne z psychologiem.

Głównym celem ww. przedsięwzięcia było kształtowanie osobowości młodzieży oraz wspieranie jej rozwoju, a także poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania młodych osób, poprzez nawiązywanie przykładnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.

Rejs ten pomógł w kształtowaniu charakteru i pożądanych postaw w działaniu grupowym i indywidualnym. Uczestnicy projektu musieli nauczyć się odpowiedzialności, ponieważ załoga podzielona była na czteroosobowe wachty, które pełniły służbę wraz z wykwalifikowanym oficerem.

Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Władysławowa, w którym zakończyła się wyprawa. Większość z Uczestników przeżyło swoją przygodę żeglarską po raz pierwszy.

Poniżej kilka fotografii.

Zdjęcia