Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty szkoleniowej w celu rozeznania rynku na szkolenie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanego w ramach projektu "Aktywna Integracja w Szczecinie" w zakresie: "Pracownik budowlany z nowoczesnymi metodami wykończeniowymi".Oferty należy złożyć według wzoru "Program szkolenia" do dnia 21.08.2009 r. do godziny 12.00 w sekretariacie MOPR w Szczecinie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 (pok. nr 301) lub pod podany niżej adres poczty elektronicznej: asankowska@mopr.szczecin.pl.
Uwaga:

Oferty które nie będą złożone zgodnie ze wzorem "Program szkolenia", stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia, nie będą podlegały ocenie.

Dokumenty do pobrania: