Zaproszenie do złożenia oferty zajęcia kompensacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć kompensacyjnych dla młodzieży - uczestników projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy złożyć według wzoru do dnia 28.09.2009 r. do godziny 12.00 w sekretariacie MOPR w Szczecinie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 (pok. nr 301) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl.

Uwaga:
Oferty które nie będą złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia, nie będą podlegały ocenie.

Dokumenty do pobrania: