Zespół Intensywnej Pracy z Rodziną w ramach projektu "Samodzielni" - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie