Dziękuję za opiekę !

Panorama 7
2011-02-10
,,Pragnę za pośrednictwem Panoramy 7 podziękować Ośrodkowi Pomocy przy ul. Struga za 20 lat opieki oraz wspomaganie w trudnych chwilach(…). Te osoby wkładają w swoją pracę tyle serca i poświęcenia dla ludzi potrzebujących pomocy(…). Nigdy nie odeszłam niewysłuchana (…). Życzę ośrodkowi w nowym roku zdrowia, pomyślności i nadziei na lepsze jutro”.

List tej treści przysłała do naszej redakcji mieszkanka osiedla Bukowego pani Maria P.
Przekazujemy Rejonowemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Prawobrzeże te życzenia i z serdecznością się do nich dołączamy.
Pani Maria P. jest jedną z prawie 3913 osób, którym pomaga Ośrodek Pomocy na Prawobrzeżu (dane na koniec 2010 roku). Liczba osób potrzebujących pomocy rośnie.

Jak nam powiedziała kierowniczka Ośrodka Monika Jaroszewska, w stosunku do końca 2009 roku przybyło ich aż 32 procent. W 2009 roku opieką objętych było 1501 rodzin, a rok później już 1979. Przybyło więc aż 478 rodzin potrzebujących pomocy!

- Z jakimi problemami borykają się rodziny na Prawobrzeżu?

- To przede wszystkim bezrobocie – mówi pani Monika Jaroszewska.- Bezrobotnych jest coraz więcej i są to bardzo młode osoby. Nie ma dla nich ofert pracy, dlatego zaczynają korzystać z pomocy finansowej. Kolejna duża grupa to osoby chore i niepełnosprawne. Mają renty, ale nieduże, a utrzymanie mieszkania i leki kosztują. Jest też sporo osób samotnie wychowujących dzieci. Niektóre nie otrzymują alimentów lub mają trudności w ich ściąganiu. Pomoc, to nie tylko pieniądze, ale też sfinansowanie obiadów w szkole dla dzieci, ulgi w przedszkolu. Opiekujemy się też osobami, które nie są w stanie same zająć się gospodarstwem domowym. To ludzie starsi, niepełnosprawni i do tego samotni. Robimy im zakupy, pomagamy w przygotowaniu posiłków. Są też rodziny nieporadne, dysfunkcyjne, które maja problemy z wychowywaniem dzieci, prowadzeniem domu. Przychodzą do nich nasi specjaliści pracy z rodziną. Pomagają rodzinie funkcjonować, kontaktują się ze szkołą.

Pani Jaroszewska z radością zauważa, że zwiększa się liczba osób reagujących na krzywdę ludzką. Coraz częściej mieszkańcy Prawobrzeża decydują się zadzwonić do Ośrodka, gdy słyszą płacz dziecka, krzyki rodziców czy obserwują samotnych, schorowanych sąsiadów, do których nikt nie przychodzi.

- Chciałabym tym osobom podziękować za wrażliwość w imieniu swoim i dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zapewniam, że reagujemy na każdy sygnał i podejmujemy konieczne działania. Pani Monika Jaroszewska, poinformowała przy okazji, że pod koniec lutego (wstępnie termin ustalono na 23.02.br.) odbędzie się spotkanie MOPR, schronisk, szkół, policji, straży miejskiej itd. na temat pomocy potrzebującym. Każdy,
kto będzie się chciał podzielić swoimi obserwacjami pomysłami – mile widziany!

Anna B. Czerniawska