Miliony na nieubezpieczonych

24 Kurier
2011-10-06

Około 8 milionów złotych - tyle rocznie w Zachodniopomorskiem wynosi koszt leczenia ze środków publicznych nieubezpieczonych pacjentów, którzy uzyskali decyzje z ośrodków pomocy społecznej na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Decyzje wydawane w trybie art. 54 zapewniają dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom najuboższym, które nie są ubezpieczone. Muszą one zwrócić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który dokonuje wywiadu środowiskowego i na określonych warunkach (trzeba m.in. spełnić kryterium dochodowe) wydaje decyzje. Prawo do takich świadczeń, opłacanych z publicznych pieniędzy, przysługuje przez 90 dni.

W 2009 r. samorządy w Zachodniopomorskiem wydały nieubezpieczonym 2 tys. takich decyzji. Rok później ponad 2400. Do maja tego roku - niemal 1200
- Jednak nie wszystkie decyzje są realizowane - zaznacza Angelika Milkiewicz-Ławicka, naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ w Szczecinie. - Tylko z powodu nakładających się tytułów w okresie od stycznia 2010 do lutego 2011 r. uchylono 400 z nich.

Koszty świadczeń, poniesionych przez ZOW NFZ, udzielonych na podstawie decyzji samorządów, w 2009 r. przekroczyły 8 mln zł. Rok później były mniejsze o ponad 300 tys. zł. Obecnie, do maja br. wynoszą niemal 4 mln zł.

- Są to świadczenia finansowane nieubezpieczonym przez Skarb Państwa, czyli przez nas wszystkich w ramach solidaryzmu społecznego - mówi Angelika Milkiewicz-Ławicka. - Wydawane decyzje weryfikuje NFZ, celem umożliwienia świadczeniodawcom rozliczenia kosztów świadczeń, udzielonych na ich podstawie. Weryfikacja dotyczy najczęściej potencjalnych i współistniejących tytułów ubezpieczenia. Zdarza się bowiem, iż osoba występująca o wydanie decyzji przez MOPR ma faktycznie własny tytuł ubezpieczenia - np. umowę zlecenia, jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, etc.

Barbara Swica, zastępca dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie podkreśla, że zdarzają się sytuacje nieprzewidziane w przepisach, które trzeba rozstrzygać.

- Np. gdy istnieje konflikt między małżonkami i osoba ubezpieczona nie godzi się, by współmałżonek korzystał z jej ubezpieczenia.

Jak najefektywniej współpracować w tym zakresie, rozmawiali ostatnio w Szczecinie przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i opłacający świadczenia NFZ.

Anna Gniazdowska