"Biała Wstążka" w Szczecinie

www.szczecin.eu
2011-11-25
W ramach światowej kampanii „Biała Wstążka”, która jest symbolem sprzeciwu dotyczącego m. in. przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie w Klubie 13 Muz zorganizowano konferencję i wykłady.

Jest to pierwsza kampania „Białej Wstążki” w Szczecinie i czwarta w Polsce. Podczas spotkania wszystkim mężczyznom wręczono symboliczne białe wstążki, które podkreślają rangę akcji „Mężczyzna Przeciw Przemocy”, organizowanej w ramach światowej kampanii „Białej Wstążki”. Kampania ma na celu włączenie mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy, poprzez przerwanie milczenia w kwestiach z nią związanych i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Z uwagi na rangę problemu jakim jest przemoc w rodzinie, w trakcie spotkania przedstawiono ofertę pomocowa skierowaną do ofiar, sprawców i świadków przemocy w rodzinie. Podkreślono wartość „Niebieskiej Karty”, którą otrzymują osoby poszkodowane i wszyscy, którzy doświadczyli przemocy. Ważnym elementem jest uświadomienie społeczeństwu, że ten problem istnieje, oraz informacje o placówkach, w których można uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie.

Na otwarciu kampanii obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, policji, pracownicy socjalni i inne osoby zaangażowane w zwalczanie przemocy w rodzinie. Kampania trwa od 25 listopada do 6 grudnia.