Biała Wstążka

TVP.Szczecin
2011-11-03
W dniach od 25 listopada do 6 grudnia 2011r. odbędzie się w Szczecinie II kampania społeczna Biała Wstążka pod hasłem „Szczecin przeciwko przemocy w rodzinie”.
Tematyka kampanii jest niezwykle istotna ze względu na wagę problemu jakim jest przemoc w rodzinie. W ramach akcji zostaną zorganizowane cztery spotkania mające na celu podniesienie poziomu świadomości mieszkańców szczecina oraz pokazanie oferty pomocowej w obszarze dotyczącej przeciwdziałania przemocy rodzinie. Zakończenie i podsumowanie kampanii 7 grudnia 2011r. w Domu Kultury XIII Muz.