Co mają zrobić osoby posiadające orzeczenia "resortowe" wydane po 1997 roku?

Takie osoby mogą złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy ul. Starzyńskiego 2 w Szczecinie (tel/fax 091-48-85-379)