Co trzeba zrobić żeby otrzymać wsparcie z pomocy społecznej z MOPR?

Z wnioskiem o pomoc można zgłosić się do jednego z czterech Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zależności od miejsca zamieszkania lub Działu Pomocy Osobom Bezdomnym.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie udzielenia pomocy, pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, który jest podstawą do przyznania świadczenia. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o pomoc.

Więcej informacji: http://mopr.szczecin.pl/komu_pomagamy/pomoc_srodowiskowa_i_instytucjonalna_-_swiadczenia_pieniezne/