Czy brany jest pod uwagę dochód?

To zależy od zadania, i tak:
  1. likwidacja barier - nie,
  2. turnusy rehabilitacyjne - tak - po przekroczeniu kryterium dochodowego dofinansowanie pomniejszane jest o wysokość tego przekroczenia,
  3. sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - tak- po przekroczeniu kryterium dofinansowanie nie przysługuje.