Czy można dokonać zakupu, a potem zwrócić się o zwrot poniesionych kosztów?

  • w przypadku dofinansowania likwidacji barier i sprzętu rehabilitacyjnego absolutnie nie! Zadania wymagają podpisania umowy i dopiero po jej podpisaniu można dokonać zakupu. Zakup przed podpisaniem umowy uniemożliwia dofinansowanie.
  • w przypadku zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - tak - ale wcześniej musi być przyznany limit z NFZ.
  • w przypadku dofinansowania turnsu rehabilitacyjnego nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów. Podstawą do przekazania kwoty jest pisemna informacja o przyznaniu dofinansowania.