Czy usługi są odpłatne ?

Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne są odpłatne. Stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych ustalona jest indywidualnie w zależności od wysokości dochodów osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.