Czy wszystkie orzeczenia "resortowe" (MON, KRUS, MSWiA) są traktowane jak orzeczenia "cywilne" ?

Tylko te orzeczenia resortowe, które zostały wydane przed 1998 rokiem (do 31 XII.1997r) są traktowane jako orzeczenia "cywilne". Orzeczenia resortowe wydane po 31.XII.1997r służą wyłącznie do określenia przydatności osoby do wykonywania służby/pracy w danym resorcie.