Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Indywidualni wnioskodawcy mogą składać wnioski przez cały rok. Ze względu na możliwość wcześniejszego rozdysponowania środków finansowych oraz fakt, że realizacja niektórych zadań wymaga dłuższego czasu (np. likwidacja barier architektonicznych) korzystniej jest składać wnioski jak najwcześniej. Przy rozpatrywaniu wniosków nie kierujemy się zasadą "kto pierwszy ten lepszy", każdorazowo brany jest pod uwagę m. in. rodzaj i przyczyna niepełnosprawności wnioskodawcy.