Gdzie mogę dostać czystą odzież?

Odzież wydawana jest przez Polski Czerwony Krzyż przy al. Wojska Polskiego 63. Dodatkowo używaną odzieć można także uzyskać w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22/23.