Gdzie mogę dostać czystą odzież?

Odzież wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 22 oraz przez Polski Czerwony Krzyż przy al. Wojska Polskiego 63.