Jak można uzyskać pomoc w formie usługi opiekuńcze ?

Na wniosek osoby zainteresowanej lub rodziny, pracownik socjalny Ośrodka udaje się do klienta w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego aby ustalić sytuację osobistą, rodzinną i majątkowa osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie.