Jakie jest kryterium dochodowe?

50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla każdej z osób wspólnie gospodarujących oraz 65% dla osób samotnych; w oparciu o komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wynagrodzenia w danym kwartale roku.