Jakie kryteria należy spełniać aby zostać umieszczonym w domu pomocy społecznej?

Umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie, która spełnia następujące przesłanki :
  • wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności;
  • nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu;
  • nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;