Kto może być umieszczony w placówce poza kolejnością?

Poza kolejnością w domu pomocy społecznej mogą być umieszczone osoby, w stosunku do których zostało wydane postanowienie o umieszczeniu w placówce bez ich zgody. Ponadto można osobę umieścić poza kolejnością w nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych.