Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź inne równoważne orzeczenie, zamieszkujące na terenie miasta Szczecina.