Kto może ubiegać się o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze?

O usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze może ubiegać się osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.