Kto może złożyć wniosek o umieszczenie w placówce?

Wniosek o umieszczenie w placówce może złożyć osoba zainteresowana zamieszkaniem w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciel ustawowy - po uzyskaniu zgody sądu.