Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Turnusy rehabilitacyjne: od kryterium dochodowego obowiązującego w danym kwartale i zaliczenia do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (stopień znaczny, umiarkowany, lekki). Sprzęt rehabilitacyjny - do 60% wartości zakupu, nie więcej niż 5-krotne przeciętne wynagrodzenie Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- do 150% limitu NFZ Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się - do 80% wartości zakupu.