Aktywny Samorząd 2020:

Aktywny Samorząd: Złożenie wniosków w formie papierowej

Osoby niepełnosprawne, które chcą skorzystać z programu Aktywny Samorząd, ale nie będą w stanie założyć konta w Systemie Obsługi Wsparcia finansowego z PFRON mogą złożyć je w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Wzory wniosków i załączników można pobrać ze strony internetowej MOPR lub w siedzibie Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Po wydrukowaniu wnioski wraz z załącznikami należy czytelnie wypełnić.

Po wykonaniu tej czynności osoba niepełnosprawna musi stawić się osobiście w siedzibie Działu przy ul. Abramowskiego 19. W związku z wymogiem obsługi wniosków w systemie SOW musimy potwierdzić tożsamość osoby składającej wniosek i ubiegającej się o świadczenie.

Pracownik, w obecności osoby wnioskującej, będzie musiał wprowadzić wniosek do systemu przygotowanego przez PFRON. Zajmie to ok. 30 minut dla każdego wniosku. W związku z tym prosimy o zarezerwowanie dodatkowego czasu na wizytę w urzędzie. Wnioskodawcy będą obsługiwani w:
- poniedziałki godz. 7.30-15.00
- wtorki, środy i czwartki godz. 10.00- 14.00
- piątki wnioskodawcy nie będą przyjmowani


Osoba, która złoży wniosek w formie papierowej nie uzyska dodatkowych 10 punktów przewidzianych w punktacji Modułu I za złożenie wniosku w formie elektronicznej. Z kolei studenci korzystający ze wsparcia w Module II nie otrzymają dodatkowych środków w kwocie do 800 Zł (dotyczy studentów pierwszy raz składających wniosek przez Internet).

Co ważne osoba, która złoży wniosek papierowy będzie musiała na każdym etapie podpisywać osobiście dokumenty - np. podczas zawarcia umowy czy rozliczenia zadania. Korzystający z systemu SOW będą robić to zdalnie, bez konieczności dodatkowej wizyty w urzędzie.

Osoby, które mają trudność z założeniem profilu na portalu SOW mogą udać się bezpośrednio do siedziby PFRON pod adresem: al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, na miejscu pracownik Funduszu pomoże założyć Państwu konto pozwalające na złożenie wniosków. Zgodnie z informacją PFRON osoby zgłaszające się po pomoc w założeniu konta winny mieć założony swój Profil Zaufany.

a