Aktywny Samorząd: Złożenie wniosków w formie papierowej

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą skorzystać z programu Aktywny Samorząd, ale nie będą w stanie założyć konta w Systemie Obsługi Wsparcia finansowego z PFRON mogą złożyć je w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie Działu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością.


Wzory wniosków i załączników można pobrać ze strony internetowej MOPR
lub w siedzibie Działu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
ul. Abramowskiego 19 Szczecin
.


Po wydrukowaniu wnioski wraz z załącznikami należy czytelnie wypełnić.

W związku ze stanem pandemii bardzo prosimy o ustalenie terminu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami pod nr tel. 91 46 46 150 i 91 46 46 151.


Po wykonaniu tej czynności osoba z niepełnosprawnością musi stawić się osobiście w siedzibie Działu.

W związku z wymogiem obsługi wniosków w systemie SOW musimy potwierdzić tożsamość osoby składającej wniosek i ubiegającej się o dofinansowanie.


Pracownik, w obecności osoby wnioskującej, będzie musiał wprowadzić wniosek do systemu przygotowanego przez PFRON.

Zajmie to ok. 60 minut dla każdego wniosku. W związku z tym prosimy o zarezerwowanie dodatkowego czasu na wizytę w urzędzie.

W związku ze stanem pandemii bardzo prosimy o ustalenie terminu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami pod nr tel. 91 46 46 150 i 91 46 46 151.

Wnioskodawcy będą obsługiwani w Dziale w:


- poniedziałki godz. 8.00-15.00


- wtorki, środy i czwartki godz. 10.00- 14.00


- piątki wnioskodawcy nie będą przyjmowaniOsoba, która złoży wniosek w formie papierowej nie uzyska dodatkowych 10 punktów przewidzianych w punktacji Modułu I za złożenie wniosku w formie elektronicznej. Z kolei studenci korzystający ze wsparcia w Module II nie otrzymają dodatkowych środków w kwocie do 800 zł (dotyczy studentów pierwszy raz składających wniosek przez Internet).


Co ważne osoba, która złoży wniosek papierowy będzie musiała na każdym etapie podpisywać osobiście dokumenty - np. podczas zawarcia umowy czy rozliczenia zadania. Korzystający z systemu SOW będą robić to zdalnie, bez konieczności dodatkowej wizyty w Urzędzie.