Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie.


Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem:
https://sow.pfron.org.pl/

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana uzyskaniem wsparcia, to w ramach SOW możesz skorzystać z różnych form pomocy przy złożeniu wniosku.
Są to:
- kreator ułatwiający wnioskowanie o środki,
- infolinia,
- mobilny asystent,
- pracownik PFRON w punkcie informacyjnym SOW. Takie punkty są zlokalizowane w oddziałach PFRON.W 2024 roku nabór odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego przygotowanego przez PFRON.


Aby skorzystać z pełnej wersji systemu należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy). Informacje oraz wideo poradnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć na stronie internetowej SOW po kliknieicu w link

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopuszcza możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu "Aktywny Samorząd" bez podpisu elektronicznego/profilu zaufanego ePUAP.

Złożenie wniosku bez podpisu elektronicznego/profilu zaufanego ePUAP będzie skutkowało koniecznością pojawienia się w siedzibie MOPR przy ul. Abramowskiego 19 i podpisania wniosku w wersji papierowej. Wniosek złożony w ten sposób w SOW będzie traktowany jako wniosek złożony w wersji papierowej, czyli nie będzie możliwości uzyskania dodatku w wysokości 880 zł w Module II i dodatkowych 10 pkt. przy ocenie wniosku w Module I. Umowa również będzie musiała być podpisana w siedzibie MOPR.


Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON pod adresem https://sow.pfron.org.pl/


W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.


Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.


NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:


MODUŁ I

01.03.2024

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków

31.08.2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków


MODUŁ II

01.03.2024

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

31.03.2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

01.09.2024

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2024/2025

30.09.2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o refundację w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

10.10.2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2024/2025