Dlaczego warto zostać osobą przedsiębiorczą i odnieść sukces?

17.12.2016r. Technopark POMERANIA gościł pierwszych uczestników projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" - młodzież, która wchodząc w dorosłość rozpoczyna drogę do usamodzielnienia i dokonuje swoich pierwszych życiowych wyborów.
Podczas uroczystego rozpoczęcia spotkania zastępca dyrektora szczecińskiego MOPR - Pan Jacek Cerebież-Tarabicki omówił założenia projektu oraz formy wsparcia, z jakich skorzystać będą mogli jako uczestnicy projektu. Podkreślił, że usamodzielnienie się jest marzeniem wielu młodych ludzi, ale bywa trudne. Dlatego warto nauczyć się wyznaczać i realizować swoje cele.

Następnie uczestnicy projektu podzieleni na 3 grupy rozpoczęli udział w warsztatach
z edukacji finansowej pn. "Dlaczego warto zostać osobą przedsiębiorczą i odnieść sukces?" zorganizowanych i przeprowadzonych przez członków Stowarzyszenia "Szersza Perspektywa" ze Szczecina. Uczestnictwo w nich umożliwiło poznanie sposobów zarządzania budżetem, inwestowania i gromadzenia majątku. Jednak co najważniejsze - uzmysłowiło, że mimo przeciwności losu sukces jest możliwy do osiągnięcia. Wystarczy uwierzyć w siebie.

W integrację 52 uczestników projektu włączyli się również ich opiekunowie i osoby najbliższe. Spotkanie rozpoczęło cykl warsztatów, zajęć i wyjazdów mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych młodzieży w wieku 15-17 lat.

Zdjęcia