Dofinansowanie do kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu „Aktywny samorząd”

Dofinansowanie do kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu "Aktywny samorząd"


Kto może otrzymać dofinansowanie?


Osoby, które mają umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą składać wniosek tylko w wyjątkowych przypadkach opisanych w programie "Aktywny Samorząd".

Na co można dostać dofinansowanie?


• Czesne - opłata za studia.
• Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, czyli na przykład na ksero, książki, dojazdy na uczelnie do innego miasta, itp.

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy:


• wypełniony druk wniosku;
• dowód osobisty;
• oryginał orzeczenia o niepełnosprawności (grupa inwalidzka);
• jeżeli masz dysfunkcję narządu wzroku albo dysfunkcję narządu słuchu albo poruszasz się na wózku inwalidzkim to przynosisz zaświadczenie od lekarza specjalisty wypełnione na druku MOPR, który trzeba dołączyć do wniosku;
• jeżeli masz pełnomocnika to pokaż postanowienie sądu albo pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza i jego dowód osobisty;
• jak jesteś zatrudniony to przynieś zaświadczenie z zakładu pracy, które trzeba wypełnić na druku MOPR. Jest on dołączony do wniosku;
• zaświadczenie z uczelni wypełnione na druku MOPR. Jest on dołączony do wniosku.

Gdzie załatwisz sprawę?


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ul. Abramowskiego 19, pokój nr 5 w godzinach: poniedziałek 7.30 - 15.30, wtorek, środa i czwartek 10.00 - 14.00.

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?


Wypełniasz "Wniosek o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym". Wniosek - druk otrzymasz w pokoju nr 5 w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 albo możesz wydrukować w internecie na stronie www.mopr.szczecin.pl

Kto może udzielić pomocy przy wypełnianiu druków?


Wniosek wypełniasz sam. Jeżeli masz pytania albo wątpliwości to możesz otrzymać pomoc w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ul. Abramowskiego 19 w pokoju nr 5.

Kolejne kroki - co dalej masz załatwić w Urzędzie:


Wniosek składasz osobiście w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością przy ulicy Abramowskiego 19, w pokoju nr, 5. Jeżeli nie możesz przyjść osobiście, to możesz poprosić - wysłać na przykład żonę, męża, mamę, tatę.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?


Wnioski można składać do 30 marca na semestr letni i do 10 października na semestr zimowy. Na wypłatę dofinansowania musisz czekać aż PFRON przekaże pieniądze na konto MOPR.

Jaki dokument otrzymasz?


Jak będzie decyzja o dofinansowaniu otrzymasz na SMS-a albo e-mail, kiedy masz przyjść podpisać umowę.

Czy można napisać odwołanie ?


Nie. Od informacji o przyznaniu albo odmowie dofinansowania ze środków PFRON nie ma odwołania.