II część odpowiedzi do ogłoszenia na przeprowadze nie zajęć ABC przedsiębiorczości

Odpowiedzi na pytania zadawane do ogłoszenia na przeprowadzenie zajęć ABC przedsiębiorczości cz. II
1. Czy przez materiały dydaktyczne rozumiemy tylko podręcznik/skrypt czy wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia notesu, długopisu dla uczestników szkolenia?
Przez materiały dydaktyczne Zamawiający rozumie podręcznik/skrypt.

2. Czy wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu, np. w postaci przerwy kawowej i poczęstunku?

Poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) w trakcie przerw zapewnia Zamawiający.

3. Czy wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu uczestnikowi szkolenia?
Wykonawca nie jest zobowiązany do wydawania zaświadczenia.

4. Czy oferty można przesyłać drogą elektroniczną, czy poza tą formą konieczne jest przesłanie oryginału oferty do Państwa siedziby?

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej (skan dokumentów) nie ma konieczności przesyłania wówczas dokumentów w formie tradycyjnej.