informacja o wyborze oferty w wyniku rozeznania rynku na organizację szkolenia ABC przedsiębiorczości

Informacja o wyborze oferty w wyniku rozeznania rynku na organizację szkolenia ABC przedsiębiorczości.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku została wybrana oferta Firmy Słonka Szkolenia Drogoradz 47, Police.

Ponadto informujemy, iż ww rozeznanie rynku było przeprowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.