informacja o wyborze oferty w wyniku rozeznania rynku na organizację zajęć tematycznych z elastycznych form zatrudnienia

Informacja o wyborze oferty w wyniku rozeznania rynku na organizację zajęć tematycznych z elastycznych form zatrudnienia.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku została wybrana oferta Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń CONTENTUM, ul. Wyszyńskiego 117/10; 65-536 Zielona Góra.

Ponadto informujemy, iż ww rozeznanie rynku było przeprowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.