Informacja o wyborze oferty w wyniku rozeznania rynku na organizację zajęć tematycznych z budowania wizerunku i higieny osobistej.

Informacja o wyborze oferty w wyniku rozeznania rynku na organizację zajęć tematycznych z budowania wizerunku i higieny osobistej.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku została wybrana oferta Ośrodka Kształcenia OMNIA, al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin.

Ponadto informujemy, iż ww rozeznanie rynku było przeprowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.