15.07.2019 r.

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne:

NAZWA

ADRES

TELEFON,

E-MAIL

GODZINY OTWARCIA

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dział Interwencji Kryzysowej wraz z Hostelem*

ul. gen. Wł. Sikorskiego 3,
70-323 Szczecin
pok. 101

91 46 46 333
dik@mopr.szczecin.pl

całodobowo

pomoc psychologiczna, terapeutyczna, interwencja kryzysowa,
oddziaływania korekcyjno
-edukacyjne

al. Bohaterów Warszawy 27,
70-340 Szczecin

91 46 46 334

poniedziałek-piątek,
8:00-16:00

Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże"

ul. Seledynowa 91a

70-781 Szczecin

91 463 17 44

crrprawobrzeze@gmail.com

środa: 15.00-18.00

tel. 91 463 17 44

poradnictwo:

psychologiczne, terapeutyczne

możliwość spotkania online (SKYPE)

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Mediatorów

ul. Garncarska 5

III piętro

70-377 Szczecin

512 079 278, 695 737 846

jmod@poczta.onet.pl

poniedziałek - środa - piątek 11.00-17.00

psycholog, mediator

tel. 660 453 088

pedagog, mediator

tel. 501 307 067

pedagog

tel. 531 252 404

radca prawny, mediator

tel. 573 084 418

mediator

tel. 695 737 846

poradnictwo: prawne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacyjne, terapeutyczne

możliwość spotkania online (SKYPE, FB)

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej

ul. Gryfińska 3

70-806 Szczecin

914600805

biuro@srk.szczecin.pl

poniedziałek - 16.00-18.00, poradnictwo prawne

wtorek - 14.00-18.00 poradnictwo psychologiczne

czwartek - 14.00-18.00 terapeuta

poniedziałek - piątek 9.00-12.00 dyżur pierwszego kontaktu

tel. do kontaktu

91 460 08 05

606 887 801

poradnictwo: prawne, psychologiczne, terapeutyczne

możliwość spotkania online (FB, SKYPE, MESSENGER)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

al. Papieża Jana Pawła II 42/U9

70-415 Szczecin

914891128

zarzad@tpd.szczecin.pl

poniedziałek - piątek

8:00-16:00

Poradnictwo: prawne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacyjne, terapeutyczne

*Ośrodek prowadzi: Program Korekcyjno - Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Wykaz poradnictwa specjalistycznego dla osób stosujących przemoc świadczonego m.in. przy użyciu zdalnych środków komunikacji