15.07.2021 r.

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne:

NAZWA

ADRES

TELEFON

E-MAIL

GODZINY

OTWARCIA

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dział Interwencji Kryzysowej*

ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin (pok. 101)

91 46 46 333

dik@mopr.szczecin.pl

całodobowo

pomoc psychologiczna, terapeutyczna, interwencja kryzysowa, oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

al. Bohaterów Warszawy 27,
70-340 Szczecin

91 46 46 334

poniedziałek - piątek

08.00-16.00

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin

796 425 085

biuro@srk.szczecin.pl

poniedziałek - piątek

(godziny dostosowane do potrzeb beneficjenta)

poradnictwo psychologiczne, prawne oraz pedagogiczne,

szkolenia dla rodzin, dyżury 1-go kontaktu, terapie indywidualne
i rodzinne (w tym dla dzieci i młodzieży), grupy wsparcia

Szczecińskie Centrum Wspierania Rodziny

ul. Szeroka 19,
71-211 Szczecin

504 361 653

kontakt@scwr.pl

poniedziałek - piątek

(w zależności potrzeb beneficjenta)

poradnictwo prawne, psychologiczne, psychiatryczne, rodzinne, pedagogiczne, mediacyjne

oraz seksuologiczne, wsparcie rodziny
z problemem alkoholowym,

terapia systemowa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny
w Szczecinie

al. Jana Pawła II
42/ U9,

71- 415 Szczecin

91 43 45 128

691 474 797

zarzad@tpd.szczecin.pl

poniedziałek - piątek

8.00 - 16.00

poradnictwo prawne, psychologiczne oraz pedagogiczne

Fundacja Kultury
i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże"

ul. Seledynowa
91 A,

70-781 Szczecin

91 463 17 44

biuro@prawobrzeze.org.pl

poniedziałek - piątek

8.00 - 15.00

(biuro)

poradnictwo pedagogiczne, psychoterapia par
i małżeństw, psychoterapia rodzinna, terapia indywidualna,

szkolenia dla rodziców

Zachodniopomorskie

Stowarzyszenie Mediatorów

ul. Garncarska 5,
Szczecin 70-377

512 079 278

w zależności od potrzeb beneficjentów

poradnictwo mediacyjne, terapeutyczne, psychologiczne, prawne oraz pedagogiczne,

terapia indywidualna
i rodzinna,

dyżury 1-go kontaktu

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"

ul. Kolumba 60,

70-035 Szczecin

508 170 803

91 433 27 27

teczaserc@teczaserc.pl

poniedziałek
i piątek

10.00 - 14.00

środa

11.00 - 17.00

poradnictwo psychologiczne, prawne, psychiatryczne, pedagogiczne oraz rodzinne, terapia indywidualna i rodzinna, dyżury 1-go kontaktu

Fundacja Rodzina - Rozwój - Sukces

ul. Jarogniewa 10/6,

71-664 Szczecin

791 152 102

fundacja@rrs.szczecin.pl

w zależności od potrzeb beneficjentów

warsztaty dla rodziców, psychoterapia dla rodziców, poradnictwo specjalistyczne

Fundacja "Wychowanie bez porażek"

ul. Mickiewicza 53,

70-385 Szczecin

602 336 109

fundacja@wychowawanie.org.pl

w zależności od potrzeb beneficjentów

trening skutecznego rodzica