15.07.2021 r.

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne:

NAZWA

ADRES

TELEFON

E-MAIL

GODZINY

OTWARCIA

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dział Interwencji Kryzysowej wraz z Hostelem*

ul. gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin. Pok. 101

91 46 46 333

dik@mopr.szczecin.pl

całodobowo

pomoc psychologiczna, terapeutyczna, interwencja kryzysowa, oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

al. Bohaterów Warszawy 27, 70-340 Szczecin

91 46 46 334

poniedziałek - piątek

08.00-16.00

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

ul. Gryfińska 3, 70-806 Szczecin

91-460-08-05

lub

606-887-801

biuro@srk.szczecin.pl

poniedziałek - piątek

10.00 - 12.00

(godziny dostosowane do potrzeb beneficjenta)

Poradnictwo psychologiczne, prawne oraz pedagogiczne.

Szkolenia dla rodzin z dziećmi, dyżury 1-go kontaktu, terapie indywidualne i rodzinne ,a także grupy wsparcia.

Szczecińskie Centrum Wspierania Rodziny

ul. Szeroka 19, 71-211 Szczecin

504-361-653

kontakt@scwr.pl

poniedziałek - piątek

(w zależności potrzeb beneficjenta)

Poradnictwo prawne , psychologiczne, psychiatryczne, rodzinne, pedagogiczne, mediacyjne

oraz seksuologiczne.

Terapia systemowa i rodzinna.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział regionalny w Szczecinie

al. Jana Pawła II 42/ U9,

71- 415 Szczecin

91-43-45-128

691-474-797

zarzad@tpd.szczecin.pl

poniedziałek - piątek

8.00 - 16.00

Poradnictwo prawne, psychologiczne oraz pedagogiczne.

Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej "Prawobrzeże"

ul. Seledynowa 91 A,


70-781 Szczecin

91-463-17-44

biuro@prawobrzeze.org.pl

poniedziałek - piątek

8.00 - 15.00

(biuro)

Poradnictwo psychologiczne, psychoterapeutyczne oraz pedagogiczne.

Szkolenia dla rodziców.

Zachodniopomorskie

Stowarzyszenie Mediatorów

ul. Garncarska 5,
Szczecin 70-377

695-737-846

512-079-278

W zależności od potrzeb beneficjentów (codziennie).

Poradnictwo mediacyjne, terapeutyczne, psychologiczne, prawne oraz pedagogiczne.

Grupy wsparcia.

Dyżury 1-go kontaktu.

Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"

ul. Kolumba 60,

70-035 Szczecin

508-170-803

91-433-27-27

teczaserc@teczaserc.pl

poniedziałek i piątek

10.00 - 14.00

środa

11.00 - 17.00

Poradnictwo psychologiczne, prawne, psychiatryczne, rodzinne, terapeutyczne oraz pedagogiczne.