Kolejne szkolenia dla rodzin zastępczych zakończone

W listopaddzie zakończyła się szósta edycja szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, prowadzona zgodnie z programem "OdNowa". Była to także druga edycja w ramach Projektu "Kreator bezpieczeństwa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WZ 2014-2020.

Szkolenie ukończyło 14 osób, które stworzą niezawodowe rodziny zastępcze. Jednak już teraz poszukujemy chętnych na kolejną edycję szkoleń!

Zapraszamy na kolejne szkolenia!


Aktualnie otwarty jest nabór na kolejną edycję szkolenia, która rozpocznie się w pierwszym kwartale 2019 r. Osoby zainteresowane udziałem w takim szkoleniu mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej MOPR ul. Słowackiego 13, lub umówić spotkanie kontaktując się na jeden z podanych numerów telefonu:
697-801-772, 697-801-794 ( w godzinach 7:30- 15:30).

Informacja dotycząca wymogów formalnych oraz procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów na rodziny zastępcze znajduje się na naszej stronie: Informacje dla kandydatów