Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 62/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2011 r.

Aktualny stan Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z Zarządzeniem nr 81/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r.

 1. Pan Jacek Cerebież-Tarabicki - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 2. Pani Janina Kalińska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecine
 3. Pani Małgorzata Grochocka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 4. Pani Iwona Kleiber - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 5. Pani Ewelina Bulak - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 6. Pani Karolina Mahaczek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 7. Pani Ewelina Frydrych - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 8. Pani Aleksandra Manowiecka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 9. Pani Ilona Wrzeszcz - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 10. Pani Agnieszka Waszczyk - Komenda Miejska Policji w Szczecinie
 11. Pan Michał Sroka - Komenda Miejska Policji w Szczecinie
 12. Pan Artur Bociański - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
 13. Pani Adriana Brzeźniak-Misiuro - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 14. Pan Marek Lach - Sąd Okręgowy w Szczecinie - Kuratorska Służba Sądowa
 15. Pani Katarzyna Kubica - Sąd Okręgowy w Szczecinie - Kuratorska Służba Sądowa
 16. Pani Ewa Laskowicz - Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
 17. Pani Anna Kaczkiełło - Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin
 18. Pani Anna Krawczyńska - SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu
 19. Pan Mirosław Boczar - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Szczecinie
 20. Pani Maria Matusiak - Wiceprzewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych;
 21. Pan Zygmunt Pyszkowski - Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego.
 22. Pani Edyta Stosik - Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Szczecin