Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 62/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2011 r.

Aktualny stan Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z Zarządzeniem nr 123/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lutego 2023 r.

 1. Pani Kamila Trzebiatowska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 2. Pani Janina Kalińska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecine
 3. Pani Małgorzata Grochocka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 4. Pani Iwona Kleiber - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 5. Pani Ewelina Bulak - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 6. Pani Karolina Mahaczek - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 7. Pani Ewelina Frydrych - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 8. Pani Aleksandra Manowiecka - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 9. Pani Ilona Wrzeszcz - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 10. Pan Paweł Krachel - Komenda Miejska Policji w Szczecinie
 11. Pani Katarzyna Krychowiak - Komenda Miejska Policji w Szczecinie
 12. Pani Edyta Żeglarska - Komenda Miejska Policji w Szczecinie
 13. Pan Piotr Matuszewski - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
 14. Pani Adriana Brzeźniak-Misiuro - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie
 15. Pan Marek Lach - Sąd Okręgowy w Szczecinie - Kuratorska Służba Sądowa
 16. Pani Katarzyna Kubica - Sąd Okręgowy w Szczecinie - Kuratorska Służba Sądowa
 17. Pani Anna Zapor - Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
 18. Pani Anna Kaczkiełło - Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin
 19. Pani Marta Giezek - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
 20. Pan Mirosław Boczar - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Szczecinie
 21. Pan Wojciech Burzyński - Żandarmeria Wojskowa Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie
 22. Pani Magdalena Wilk - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego.
 23. Pani Maria Matusiak - Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych