Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie