nformacja o wyborze oferty w wyniku rozeznania rynku na prowadzenie zajęć tematycznych z technik na rozmowie kwalifikacyjnej

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku została wybrana oferta Wyższej Szkoły Administracji Publicznej ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin