Niepełnosprawni są aktywni!

W ramach projektu "Aktywna Integracja w Szczecinie" organizowane są warsztaty socjoterapeutyczno-edukacyjne w formie wyjazdowej dla osób niepełnosprwanych z powodu różnego rodzaju schorzeń, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich czy osoby niedowidzące. Realizację warsztatów zaplanowano w nadmorskich miejscowościach - w Kołobrzegu oraz w Trójmieście - Gdańsk, Gdynia, Sopot.

Wyjazdy realizowane są na przełomie listopada i grudnia br. i obejmują 14-dniowy, rozbudowany program socjoterapeutyczno-edukacyjny, zawierający blok warsztatów z socjoterapeutami, psychologami, zajęcia z promocji zdrowego stylu życia, zajęcia usprawniające, integracyjne i turystyczne. Wszystkie formy wsparcia realizowane będą w formie zarówno grupowej, jak i indywidualnej, w zależności od potrzeb Uczestników. W ww. formie wsparcia będzie uczestniczyć blisko 50 osób niepełnosprawnych.

Program warsztatów zakłada wieloaspektowe wsparcie, którego celem będzie wzmocnienie samooceny Uczestników Projektu, budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie własnego poczucia wartości, rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz społeczności lokalnej, a także przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej podstawowych zagadnień związanych z prawidłowym, higienicznym trybem życia osób niepełnosprawnych.