Odpowiedź na pytania budowanie wizerunku i higiena osobista

Odpowiedzi na pytania zadawane do ogłoszenia na przeprowadzenie zajęć z budowania wizerunku i higieny osobistej


1. Czy 3 godz. szkolenie z budowania wizerunku i 3 godz. szkolenie z higieny osobistej mogą się odbyć tego samego dnia. To znaczy, że jedna grupa miałaby 6 godzin szkolenia.

Nie jest możliwe takie rozwiązanie. Dziennie realizowane mogą być tylko 1 zajęcia
(jedne blok 3 godzinny)

2. Czy są to 3 godziny zegarowe czy dydaktyczne (3x45 minut).

Są to godziny dydaktyczne.

3. Czy jest możliwe, aby szkolenia odbyły się dzień po dniu?

Istnieje taka możliwość, jednakże wyłącznie dla 1 grupy. Grupa 2 będzie miała te same zajęcia miesiąc później.

4. Jaka jest forma oceny ofert? Czy wagą jest tylko cena? Czy jeszcze inne parametry, jakie?

Formą oceny ofert jest najniższa cena.

5. Jaka jest forma złożenia oferty?

Wykonawca składa ofertę cenową (cenę brutto jednej godziny realizacji zajęć) oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zajęć o podobnej tematyce.

6. Czy za udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć Wykonawca poniesie opłatę?

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Papieża Jana Pawła II 42 pomieszczenie do prowadzenia zajęć będzie udostępnione nieodpłatnie.