Oferta szkoleń i wsparcia dla rodziców zastępczych

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz wiedzę dotyczącą trudności dzieci w pieczy zastępczej.

1. Wsparcie w formie warsztatów indywidualnych.


W przypadku trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych istnieje możliwość konsultacji edukacyjnych w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej. Diagnozę problemu oraz indywidualnie dobrane metody pracy warsztatowej z dzieckiem i rodziną prowadzi doświadczony psycholog Pani Aleksandra Gąsiorowska-Duliba.


Wolę objęcia wsparciem w takiej formie należy zgłaszać bezpośrednio koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.


Aleksandra Gąsiorowska-Duliba


- mgr psychologii (Uniwersytet SWPS w Warszawie wydz. zam. w Poznaniu) i mgr filologii polskiej (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie); od 20 lat pracuje w szkole z dziećmi i młodzieżą SP, gimnazjum i szkół średnich oraz szkół dla dorosłych - początkowo jako polonistka, później jako pedagog i psycholog szkolny; prowadzi szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka polskiego oraz warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców w ym rodziców zastępczych;


- wśród szeregu szkoleń ukończyła m.in. Biblioterapię (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kurs Racjonalnej Terapii Zachowań (Pracownia Twoich Przekonań w Warszawie), Szkolenie Genogram - klucz do zrozumienia rodziny (Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwerystetu SWPS w Poznaniu), Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu), Rok z Terapią Poznawczo-Behawioralną Dzieci i Młodzieży (Poza Schematami, Warszawa).


2. Szkolenia dla rodzin zastępczych


- 25.05.2019 r. w godzinach 9-14 szkolenie pt. " Wychowanie dziecka z FAS/FASD - aspekty praktyczne" poprowadzi Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc przy ul. Kolumba 60 w Szczecinie. Szkolenie w formie wykładowo-warsztatowej poprowadzą doświadczeni terapeuci Specjalistycznej Poradni FAS działającej w ramach Fundacji.


- Na przełomie września i października 2019 r. planowana jest kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych niezawodowych i zawodowych. W przypadku zainteresowania będzie możliwość przeprowadzenia dodatkowych modułów szkolenia dla osób, które chciałyby zająć się prowadzeniem pieczy zastępczej zawodowo.


- W ostatnim kwartale 2019 r. planowana jest kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na opiekunów usamodzielnienia. Tak jak poprzednio szkolenie poprowadzą trenerzy fundacji Robinson Crusoe z Warszawy. Jest to okazja to zdobycia wiedzy na czym polega rola opiekuna usamodzielnienia oraz jak można wesprzeć młodzież opuszczającą pieczę zastępczą. Jest to szkolenie dedykowane szczególnie opiekunom zastępczym dorastającej młodzieży jak również osobom, które chciałyby wspierać wychowanków pieczy zastępczej we wchodzeniu w dorosłość.


Wolę udziału w szkoleniach należy zgłaszać koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej.