Ogłoszenia

Fundusz Europejski Pomorze Zachodnie"Aktywna integracja w Szczecinie"
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się kolejny nabór Uczestników do projektu "Aktywna integracja w Szczecinie".

Oferowane w ramach projektu wsparcie kierowane jest do:
 • młodzieży mieszkającej w Szczecinie, w podziale na dwie grupy wiekowe:
  1. w wieku od 15 do 18 lat, przebywającej w pieczy zastępczej
  2. młodzieży pełnoletniej w wieku od 18 do 25 lat, po opuszczeniu pieczy zastępczej i będącej w procesie usamodzielnienia
 • osób gotowych do udziału we wszystkich oferowanych formach wsparcia.

Proponowane wsparcie dla młodzieży obejmuje m.in. (w zależności od grupy wiekowej):

Dla młodzieży 15-18 lat:
 • wyjazdy o charakterze integracyjnym i edukacyjnym:
  I wyjazd - kwiecień/ maj 2019r.
  II wyjazd w lipcu 2019r.
 • zajęcia kompensacyjne - korepetycje (w zależności od potrzeb) w okresie III - V 2019r.
 • wsparcie pracownika socjalnego

Dla młodzieży 18-25 lat:
 • wyjazdy o charakterze integracyjnym i edukacyjnym:
  I wyjazd - kwiecień/ maj 2019r.
  II wyjazd w lipcu 2019r.
 • kurs prawa jazdy kat. B w okresie III - VII 2019r.
 • wsparcie pracownika socjalnego.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
 1. siedziba Biura Projektu przy ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie (pok. 128) lub pod nr tel. 91/ 48-57-525.
 2. Dział Pieczy Zastępczej przy ul. Sławomira 10 w Szczecinie pod nr tel. 91/42-40-035

Serdecznie zapraszamy!!!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.

"Aktywna integracja w Szczecinie"
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór kolejnej grupy Uczestników do projektu "Aktywna integracja w Szczecinie".

Do projektu przyjęta może być osoba:
 • bezrobotna, nieaktywna zawodowo lub pracująca
 • w wieku aktywności zawodowej od 18 do 64 lat
 • mieszkająca w Szczecinie
 • gotowa do udziału we wszystkich oferowanych formach wsparcia w ramach projektu.

W ramach projektu Uczestnikom oferujemy:
 1. uczestnictwo w konsultacjach z doradcą zawodowym oraz specjalistą ds. rynku pracy
 2. warsztaty integracyjno-edukacyjne wyjazdowe
 3. udział w szkoleniu zawodowym podnoszącym kwalifikacje i umiejętności zawodowe
 4. wsparcie pracownika socjalnego.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
siedziba Biura Projektu przy ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie (pok. 128)
lub pod nr tel. 91/ 48-57-525


Serdecznie zapraszamy!!!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.

"Aktywna integracja w Szczecinie"
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór kolejnej grupy Uczestników do projektu "Aktywna integracja w Szczecinie".

Do projektu przyjęta może być osoba:
 • bezrobotna, nieaktywna zawodowo lub pracująca
 • w wieku aktywności zawodowej od 18 do 64 lat
 • mieszkająca w Szczecinie
 • gotowa do udziału we wszystkich oferowanych formach wsparcia w ramach projektu.

W ramach projektu Uczestnikom oferujemy:
 1. uczestnictwo w konsultacjach z psychologiem, doradcą zawodowym oraz specjalistą ds. rynku pracy
 2. warsztaty integracyjno-edukacyjne wyjazdowe
 3. warsztaty stacjonarne w zakresie wizażu i stylizacji
 4. wsparcie pracownika socjalnego.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
siedziba Biura Projektu przy ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie (pok. 128)
lub pod nr tel. 91/ 48-57-525, 91/ 48-57-559


Serdecznie zapraszamy!!!


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.


"Aktywna integracja w Szczecinie"
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór kolejnej grupy Uczestników do projektu "Aktywna integracja w Szczecinie".

Do projektu przyjęta może być osoba:
 • posiadająca status osoby niepełnosprawnej (w szczególności osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym m.in. po kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz z niepełnosprawnością intelektualną)
 • w wieku aktywności zawodowej od 18 do 64 lat
 • mieszkająca w Szczecinie
 • gotowa do udziału we wszystkich oferowanych formach wsparcia w ramach projektu.

W ramach projektu Uczestnikom oferujemy:
 1. wyjazdy integracyjno-edukacyjne, w terminach: wrzesień 2018 oraz w okresie ferii zimowych 2019r.
 2. wsparcie pracownika socjalnego.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
siedziba Biura Projektu przy ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie (pok. 128)
lub pod nr tel. 91/ 48-57-525, 91/ 48-57-559

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują sie na dole strony.

Serdecznie zapraszamy!!!

"Aktywna integracja w Szczecinie"
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się kolejny nabór Uczestników do projektu "Aktywna integracja w Szczecinie".

Oferowane w ramach projektu wsparcie kierowane jest do młodzieży pełnoletniej, w wieku od 18 do 25 lat, po opuszczeniu pieczy zastępczej i będącej w procesie usamodzielnienia, mieszkającej w Szczecinie.

Proponowane wsparcie obejmuje m.in.
 • wyjazdy o charakterze integracyjno-edukacyjnym, w tym: w okresie jesienno-zimowym 2018r. oraz w terminie ferii zimowych 2019r.
 • warsztaty savoir-vivre oraz warsztaty autoprezentacji
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • wsparcie pracownika socjalnego.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
 1. siedziba Biura Projektu przy ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie (pok. 128) lub pod nr tel. 91/ 48-57-525, 91/ 48-57-559
 2. Dział Pieczy Zastępczej ul. Sławomira 10 w Szczecinie pok. nr 5 , tel. 91 42 40 50 lub ul. Słowackiego 13 pok. nr 4, tel. 697 801 794 lub 697 801 772.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują sie na dole strony.

Serdecznie zapraszamy!!!

"Aktywna integracja w Szczecinie"
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się kolejny nabór Uczestników do projektu "Aktywna integracja
w Szczecinie".

Oferowane w ramach projektu wsparcie kierowane jest do:
 • młodzieży mieszkającej w Szczecinie, w podziale na dwie grupy wiekowe:
  1. w wieku 15-18 lat, przebywającej w pieczy zastępczej
  2. młodzieży pełnoletniej w wieku od 18 do 25 lat, po opuszczeniu pieczy zastępczej i będącej w procesie usamodzielnienia
 • osób gotowych do udziału we wszystkich oferowanych formach wsparcia.

Proponowane wsparcie dla młodzieży obejmuje m.in. (w zależności o grupy wiekowej):

Dla młodzieży 15-18 lat:
 • wyjazdy o charakterze integracyjno- edukacyjnym
  1. I wyjazd w okresie ferii zimowych 2018r. (planowany czas trwania - 8 dni)
  2. II wyjazd w lipcu 2018r. (planowany czas trwania - 8 dni)
 • zajęcia kompensacyjne - korepetycje (w zależności od potrzeb, w okresie od II - V 2018r.
 • warsztaty umiejętności społecznych w wymiarze 20h
 • wsparcie pracownika socjalnego

Dla młodzieży 18-25 lat:
 • wyjazd o charakterze integracyjno-edukacyjnym w okresie ferii zimowych 2018r. (planowany czas trwania - 8 dni)
 • warsztaty savoir-vivre oraz warsztaty autoprezentacji
 • kurs prawa jazdy kat. B/ zajęcia kompensacyjne (korepetycje) - w zależności od potrzeb, w okresie od II - VI 2018r.
 • wsparcie pracownika socjalnego.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
 1. siedziba Biura Projektu przy ul. Sikorskiego 3 w Szczecinie (pok. 128) lub pod nr tel. 91/ 48-57-525, 91/ 48-57-559
 2. Dział Pieczy Zastępczej ul. Sławomira 10 w Szczecinie pok. nr 5 , tel. 91 42 40 50 lub ul. Słowackiego 13 pok. nr 4, tel. 697 801 794 lub 697 801 772
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.

Serdecznie zapraszamy!!!

"Aktywna integracja w Szczecinie"
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór kolejnej grupy Uczestników do projektu "Aktywna integracja w Szczecinie".

Do projektu przyjęta może być osoba:
 • posiadająca status osoby niepełnosprawnej (w szczególności osoby niepełnosprawne ruchowo m.in. z powodu stwardnienia rozsianego, wady wzroku, wady narządu ruchu)
 • w wieku aktywności zawodowej od 18 do 64 lat
 • mieszkająca w Szczecinie
 • gotowa do udziału we wszystkich oferowanych formach wsparcia w ramach projektu.

Po zakończeniu rekrutacji Uczestnicy projektu będą otrzymywać wsparcie w okresie od 01.11.2017r. do 31.03.2018r.

W ramach projektu Uczestnikom oferujemy:
 1. wyjazd socjoterapeutyczno-edukacyjny (XI 2017)
 2. wyjazd socjoterapeutyczno-edukacyjny (II/III 2018)
 3. wsparcie pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt w siedzibie Biura Projektu przy ul. Sikorskiego 3 (pok. 128) lub pod nr tel. 91/ 48-57-525, 91/ 48-57-559.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.

Serdecznie zapraszamy!!!

"Aktywna integracja w Szczecinie"
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór kolejnej grupy Uczestników do projektu "Aktywna integracja w Szczecinie".

Do projektu przyjęta może być osoba:
 • posiadająca status osoby niepełnosprawnej (preferowana niepełnosprawność słuchowa)
 • w wieku aktywności zawodowej od 18 do 64 lat
 • mieszkająca w Szczecinie
 • gotowa do udziału we wszystkich oferowanych formach wsparcia w ramach projektu.

Po zakończeniu rekrutacji Uczestnicy projektu będą otrzymywać wsparcie w okresie od 01.02.2017r. do 30.09.2017r.

W ramach projektu Uczestnikom oferujemy:
 1. wyjazd socjoterapeutyczny zimowy (II 2017)
 2. warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia (III - VI 2017)
 3. wyjazd socjoterapeutyczny letni (VII 2017)
 4. wsparcie pracownika socjalnego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt w siedzibie Biura Projektu przy ul. Sikorskiego 3 (pok. 128) lub pod nr tel. 91/ 48-57-525, 91/ 48-57-559.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.


Serdecznie zapraszamy!!!

_______________________________________________________________________________________________

"Aktywna integracja w Szczecinie"
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Aktywna integracja w Szczecinie".

Do projektu przyjęta może być osoba:
- przebywająca w pieczy zastępczej
- w wieku od 15 lat (ukończone) do 17 lat
- mieszkająca w Szczecinie
- kontynuująca edukację (ucząca się)
- gotowa do udziału we wszystkich oferowanych formach wsparcia w ramach projektu.

Po zakończeniu rekrutacji przyjętych zostanie 60 osób, które będą otrzymywały wsparcie w okresie od 01.12.2016r. do 31.08.2017r.

W ramach projektu oferujemy:
- zajęcia kompensacyjne (korepetycje) - planowany czas realizacji III - V.2017r.
- wyjazdy socjoterapeutyczne:
I wyjazd w okresie ferii 2017r. (planowany czas trwania - 7 dni)
II wyjazd w lipcu 2017r. (planowany czas trwania - 10 dni)
- wsparcie trenerów/ mentorów, pracownika socjalnego oraz opiekę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt w siedzibie Biura Projektu przy ul. Sikorskiego 3 (pok. 128) lub pod nr tel. 91/ 48-57-525, 91/ 48-57-559.

Serdecznie zapraszamy!!!

Dokumenty do pobrania: